Loading posts...

  Ctrl+C Ctrl+V

  Analogowe przekopiowanie wybranego fragmentu rzeczywistości w celu zakłócenia ciągu komunikacyjnego. zadanie: Zakłócenie komunikacji projekt: Robert Konopski zdjęcia: Robert Konopski miejsce: Szczecin

  Legowisko

  Zrobiłam kącik imprezowy w opuszczonym, zapadającym się budynku, w którym przesiadują panowie alkoholicy, bezdomni, fanatycy ASG oraz ludzie szukający złomu. Te osoby raczej nie będą spodziewać się, że ktoś może urządzić sobie…

  Pleśń

  Czy miasto może być na tyle organiczne, że może się zepsuć ? Pomysł wykorzystania pleśni w przestrzeni publicznej zrodził się kiedy po powrocie z pracy zauważyłem w kuchni porcję lazanii, która już…