Przegląd i wystawa realizacji powstałych w semestrze zimowym.